PAKALPOJUMS CENA VALŪTA MĒRV.
 Darbaspēka izmaksas34 EUR+PVN h
Transporta izmaksas  0.90
 EUR +PVN Km


Created by eLapa

 .