LM Biogas Service

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LM Biogas Service” dibināta 2015.gada 30.oktobrī un reģistrēta komercreģistrā. 

SIA „LM Biogas Service” apkalpo biogāzes ražotnes ar koģenerācijas stacijām Latvijā, Baltijā un Eiropā. Veic biogāzes staciju apsekošanu, tīrīšanas, montāžas un remonta darbus biogāzes ražotnēs. Uzņēmums veic darbus 21 biogāzes stacijā Latvijā.

Neskatoties uz to, ka SIA LM Biogas Service dibināts tikai 2015.gada 30.oktobrī, saskarsme, ar biogāzes staciju darbību un tajā notiekošajiem procesiem, ir jau no 2012.gada.

Uzņēmums ir Latvijas Biogāzes Asociācijas biedrs kopš 2016.gada 01.marta.

SIA LM Biogas Service darbinieki ir kompetenti savā jomā, apzinīgi un kārtīgi pilda savus pienākumus, gatavi palīdzēt, lai risinātu radušās problēmas, kas saistītas ar biogāzes staciju darbību.

(Detalizētāk par uzņēmuma darbību skatīt mājas lapas sadaļu- PAKALPOJUMI )


Created by eLapa

 .